Hore

Zúčastnili sme sa na EACT 2023 Summite v Bruseli

Ako vedúci členovia daňovej sekcie Slovenskej asociácie finančníkov (SAF) sa naši kolegovia Matej Firický a Martin Mičák 13. – 14. apríla zúčastnili 5. ročníka EACT (European Association of Corporate Treasurers) summitu v Bruseli.

Na summite sa zúčastnilo celkom 250 delegátov z 23 členských krajín, s ktorými sme mali možnosť diskutovať o najaktuálnejších témach v oblasti podnikových financií.

 

SAF – Slovenská asociácia finančníkov, s ktorou naši kolegovia už dlhé roky spolupracujú, okrem svojej aktívnej participácie na príprave zákonov, pomoci podnikateľom a prednáškovej činnosti, predstavuje zaujímavú platformu aj na vymieňanie si pohľadov v oblasti podnikových financií na medzinárodnej úrovni.

 

Zvlášť vďaka patrí SAF a Andrejovi Révayovi za nomináciu, tešíme sa na ďalší úspešný ročník.

 

V prípade záujmu o členstvo a účasť na vyššie uvedených aktivitách sa preto neváhajte obrátiť na našich kolegov alebo priamo na SAF na nasledovnom e-maile kancelaria@asocfin.sk