Hore
Fúzie a akvizície Korporátne a obchodné právo

FÚZIE A AKVIZÍCIE / KORPORÁTNE A OBCHODNÉ PRÁVO

Radíme klientom v celom spektre biznisových záležitostí od fúzií a akvizícií, zriaďovania spoločných podnikov, nakladania s majetkom, kapitálových trhov, riadenia spoločnosti, reštrukturalizácie podnikov, právnej previerky, po všeobecné poradenstvo v obchodných a korporátnych záležitostiach a prípravy zmluvnej dokumentácie. Neodmysliteľnou súčasťou našej expertízy je aj komplexné štrukturovanie transakcie, vrátane daňových, finančných a regulatórnych aspektov.

Náš tím zabezpečuje a koordinuje M&A transakcie nielen na slovenskom trhu, ale tiež Českej republike, Rakúsku, Maďarsku, Nemecku, Luxembursku, Poľsku, Srbsku, Slovinsku, Británii a USA, a to v mnohých kľúčových oblastiach, ako sú letectvo, energetika, finančné inštitúcie, priemyselná výroba, private equity, venture capital, maloobchod, technológie, médiá, telekomunikácie a doprava.

Naši odborníci, ktorí sa zaoberajú fúziami, akvizíciami, korporátnym a obchodným právom:

Fúzie a akvizície Korporátne a obchodné právo

FÚZIE A AKVIZÍCIE /
KORPORÁTNE A OBCHODNÉ PRÁVO

Radíme klientom v celom spektre biznisových záležitostí od fúzií a akvizícií, zriaďovania spoločných podnikov, nakladania s majetkom, kapitálových trhov, riadenia spoločnosti, reštrukturalizácie podnikov, právnej previerky, po všeobecné poradenstvo v obchodných a korporátnych záležitostiach a prípravy zmluvnej dokumentácie. Neodmysliteľnou súčasťou našej expertízy je aj komplexné štrukturovanie transakcie, vrátane daňových, finančných a regulatórnych aspektov.

Náš tím zabezpečuje a koordinuje M&A transakcie nielen na slovenskom trhu, ale tiež Českej republike, Rakúsku, Maďarsku, Nemecku, Luxembursku, Poľsku, Srbsku, Slovinsku, Británii a USA, a to v mnohých kľúčových oblastiach, ako sú letectvo, energetika, finančné inštitúcie, priemyselná výroba, private equity, venture capital, maloobchod, technológie, médiá, telekomunikácie a doprava.

Naši odborníci, ktorí sa zaoberajú fúziami, akvizíciami, korporátnym a obchodným právom:

Nehnuteľnosti

Poradenstvo v oblasti nehnuteľností je kľúčové a patrí medzi naše najsilnejšie stránky.

Náš tím poskytuje komplexné právne poradenstvo vo všetkých aspektoch realitných projektov a transakcií, vrátane developmentu a výstavby, akvizície a predaja, financovania, prenájmu, užívacích práv k pozemkom, súdnych sporov a zabezpečenia širokej škály zmluvných vzťahov vlastníkov, investorov, developerov, realitných fondov, prenajímateľov a nájomcov ako aj rôznych príslušných poskytovateľov služieb.

Naši odborníci na právo nehnuteľností:

Martin-Habán-nehnutelnosti-akmcl-advokatska-kancelária

Partner

FÚZIE-A-AKVIZÍCIE---KORPORÁTNE-A-OBCHODNÉ-PRÁVO-martin-jurecko-akmcl

Partner

Untitled (500 × 500 px) (2)

Counsel

Petra-Wiedermann-nehnutelnosti-akmcl-advokatska-kancelária (1)

Senior advokátka

Dane

Naši odborníci poskytujú inovatívne daňové poradenstvo spoločnostiam aj jednotlivcom vo všetkých oblastiach daňového práva vrátane plánovania, daňovo-efektívneho štrukturovania transakcií a zastupovania v daňovom a súdnom konaní, transferového oceňovania, daňových auditov a daňových sporov.

Naši odborníci v oblasti daňového práva:

matej-fricky-FÚZIE-A-AKVIZÍCIE---KORPORÁTNE-A-OBCHODNÉ-PRÁVO--akmcl

Partner

Bankovníctvo a financie

Náš tím skúsených právnych expertov s dlhoročnými skúsenosťami a know-how získaných na významných slovenských a cezhraničných transakciách poskytuje poradenstvo dlžníkom a finančným inštitúciám v oblasti financovania, refinancovania, projektového a akvizičného financovania, realitného financovania, finančnej regulácie, kapitálových trhov, vydávania rôznych druhov dlhopisov a tiež pri súvisiacich otázkach v oblasti konkurzu a reštrukturalizácií.

Naše služby štandardne zahŕňajú prípravu úverovej dokumentácie, právnych stanovísk a  štrukturovanie transakcií.

Naši odborníci na bankové právo:

FÚZIE-A-AKVIZÍCIE---KORPORÁTNE-A-OBCHODNÉ-PRÁVO-martin-jurecko-akmcl

Partner

Spory

Náš tím pre riešenie sporov tvoria experti s dlhoročnými a praktickými skúsenosťami, ktoré nadobudli nielen v advokácii, ale tiež na súdoch. Starostlivo sa venujeme rôznym formám riešenia konfliktov, od mediácie, dohôd o urovnaní, zmierov, až po samotné spory, či už pred všeobecnými alebo rozhodcovskými súdmi alebo štátnymi orgánmi.  Strategicky plánujeme jednotlivé kroky v príslušných štádiách sporu tak, aby boli čo najefektívnejšie z časového i finančného hľadiska.

Naši odborníci na sporovú agendu:

Pracovné právo

Radíme klientom, zamestnávateľom i zamestnancom v rozličných otázkach pracovného práva, kolektívneho vyjednávania, sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia, jednak samostatne a tiež v rámci štrukturovania akvizícií, spoločných podnikov a reorganizácii spoločností.

Nás tím má bohaté skúsenosti  s prípravou manažérskych a zamestnaneckých zmlúv, vrátane daňových implikácií, ukončenia pracovného pomeru (vrátane hromadného prepúšťania) a otázok zodpovednosti v rámci pracovnoprávnych  vzťahov. Našich klientov zastupujeme v konaniach pred súdmi, orgánmi verejnej moci alebo sociálnou poisťovňou a v disciplinárnych sporoch.

V oblasti pracovného práva Vám poradia:

matej-fricky-FÚZIE-A-AKVIZÍCIE---KORPORÁTNE-A-OBCHODNÉ-PRÁVO--akmcl

Partner

nikola-pavlíková-FÚZIE-A-AKVIZÍCIE---KORPORÁTNE-A-OBCHODNÉ-PRÁVO-akmcl-

Advokátka

Privátni klienti

Sme jedna z mála slovenských kancelárií, ktorá poskytuje špičkové poradenstvo pre privátnych klientov a ich rodinné podniky v oblasti správy nehnuteľností, ochrany majetku, daňovej optimalizácie a finančných záležitostí, riadenia podnikov, imigrácie, riešenia sporov a tiež charitatívnej agendy.

Naši odborníci, ktorí sa venujú privátnym klientom:

matej-fricky-FÚZIE-A-AKVIZÍCIE---KORPORÁTNE-A-OBCHODNÉ-PRÁVO--akmcl

Partner