Hore

Matej Firický

Matej Firický

Matej sa viac ako 16 rokov špecializuje na poradenstvo pre privátnych klientov, oblasť daní, fúzie, akvizície, bankovníctvo, financie, kapitálové trhy, štátnu pomoc a právo obchodných spoločností.

Zameriava sa na tuzemské a cezhraničné štruktúrovane holdingov, je expertom na daňovo-právne reštrukturalizácie, zastupuje klientov pri daňových kontrolách a v súdnych konaniach týkajúcich sa daňových rozhodnutí. Má detailnú znalosť o daňových a právnych aspektoch najvýznamnejších offshore a onshore jurisdikcií.

Pred príchodom do advokátskej kancelárie MCL pracoval Matej v bratislavskej pobočke PwC, potom bývalej bratislavskej pobočke White & Case a neskôr, ako partner, viedol bratislavskú pobočku HAVEL & PARTNERS.

Matej je aj členom medzinárodnej Asociácie certifikovaných účtovníkov (ACCA).

VZDELANIE

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta (JUDr., 2007)

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, medzinárodný obchod (Ing., 2005)

Diplom v medzinárodnom finančnom reportingu (ACCA) (2008-2009)

pozicia-akmcl

Pozícia

partner

jazyky-akmcl

Jazyky

slovenský, anglický

Referencie

Pavol Jakubec v súvislosti s komplexnou právnou a daňovou štruktúrou akvizície a financovania zvyšného 50% podielu v I.D.C Holding, najväčšieho výrobcu cukroviniek a trvanlivého pečiva na Slovensku

Fun Media Group v súvislosti s kúpou obchodného podielu v Corporate Legal, ktoré vlastní licenciu na vysielanie Rádia Vlna

HB Reavis v súvislosti so štruktúrovaním vybraných aktivít na území Slovenskej republiky

IAD Investments v súvislosti s nadobudnutím administratívneho centra v Bratislave

Euro MAX Slovakia ohľadne optimálneho nastavenia predaja polyfunkčného centra City-Arena v Trnave