Hore

Zrušenie CFC pravidiel pre fyzické osoby

Novela zákona o dani z príjmov bola schválená, a bude účinná už od 1. augusta 2023. Jednou zo zmien bude vypustenie diskutabilných pravidiel týkajúcich sa kontrolovaných zahraničných spoločností (CFC) pre fyzické osoby. CFC pravidlá tak zostanú v platnosti len vo vzťahu k právnickým osobám. Hlavným dôvodom zrušenia týchto pravidiel má byť skutočnosť, že v aplikačnej praxi vznikali otázky ohľadne ich proporcionality a účelnosti.

 

Po vypustení striktnej právnej úpravy CFC pravidiel pre fyzické osoby tak slovenskí daňoví rezidenti nebudú musieť zdaňovať zahraničné investície s účasťou už od 10%, čo veríme prispeje k pozitívnej zmene a k zastaveniu sťahovania významných podnikateľských subjektov a hlavne odlivu mozgov zo Slovenska.