Hore

Zúčastnili sme sa na seminári pre druhú generáciu rodinných podnikov

Nedávno sa naši kolegovia Matej Firický a Kamila Turčanová zúčastnili na ďalšom zo seminárov pre druhú generáciu rodinných podnikov. Seminár bol organizovaný v spolupráci s našimi partnermi Subin & Partners Family Office a FONDATI & PARTNERS, s. r. o. a jeho hlavnou témou bol vzťah medzi súrodencami v rodinnom podnikaní.

Hostia mali možnosť vypočuť si prednášky od viacerých expertov z praxe ako aj od podnikateľských rodín, ktoré pomohli priblížiť ako zvládať reálne situácie a prekážky v rodinnom podnikaní. Témami prednášok boli najmä príbehy jednotlivých rodinných firiem ako napríklad vzťahy a spolupráca v rámci druhej, ale aj tretej generácie a úskalia, ktorými si rodina prešla pri nastavovaní pravidiel a očakávaní v akcionárskej zmluve či procesný audit v oblasti práce s ľudskými zdrojmi. Naši kolegovia spolu s Michalom Šubínom sa v rámci svojej prednášky venovali rizikám podnikania s členmi rodiny, v ktorej na prípadových štúdiách ukázali súhrn možných rizikových momentov vo vzťahoch akcionárov a spôsoby, ako ich riešiť.

Vďaka patrí aj ďalším partnerom podujatia Združenie podnikateľov Slovenska a Slovak Business Agency (SBA), ktorá v rámci svojich dotačných schém podporuje rodinné firmy, napríklad aj možnosťou čerpania dotácií na poradenstvo či audity firemných procesov.

Seminár sa konal v útulných priestoroch HOTEL PARTIZÁN, s. r. o. na Táľoch, za pohostenie ďakujeme rodine Kičovcov, ktorá už roky prevádzkuje hotel ako rodinný podnik.