Hore

Po nedávnej zmene zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce, v platnom znení (Zákonník práce) nadobúdajú od 1.1.2023 účinnosť 3 zákony, ktorými sa mení a dopĺňa Zákonník práce. Na našom blogu sa dočítate o tých najvýznamnejších zmenách, ktoré novely prinášajú

Národná rada SR schválila zákon č. 350/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov (Zákonník práce) a niektoré ďalšie zákony. Schválené zmeny sú účinné od 1.11.2022. Zhrnuli sme pre vás tie najvýznamnejšie