Hore

Máté Lanc

Máté Lanc

Máté sa venuje občianskemu právu, obchodnému právu, zmluvnému právu a pracovnému právu, ako aj fúziám a akvizíciám.

Pred príchodom do MCL Máté pôsobil 3 roky v medzinárodnej poisťovni a následne na exekútorskom úrade v Bratislave.

Máté sa k tímu MCL pridal ešte vo svojich študentských rokoch a nazbieral bohaté skúsenosti v rôznych oblastiach práva.

Máté sa vo svojom voľnom čase rád venuje cestovaniu a spoznávaniu atraktívnych destinácií na Slovensku, a to hlavne na motorke.

VZDELANIE

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (Mgr., 2021)

pozicia-akmcl

Pozícia

koncipient

jazyky-akmcl

Jazyky

slovenský, anglický, maďarský

email-akmcl

Kontakt

Referencie

Railtrans International pri akvizícii 49% akcií od Illés Holding v MMV Magyar Magánvasút

Obchodná spoločnosť v spore o ochranu dobrého mena spoločnosti a ochranu podľa tlačového zákona

Obchodné spoločnosti vo viacerých pracovnoprávnych sporoch, vrátane antidiskriminačných nárokov na odmeňovanie

Henkel v súvislosti s ochranou práv duševného vlastníctva (ochranné známky, dizajny a patenty)

Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava v súvislosti s dodávateľskými zmluvami a servisnými zmluvami

Kinekus v súvislosti s akvizíciou spoločnosti V.P.F. MEDIUM

IAD Investments v súvislosti s zamýšľaným nadobudnutím administratívnych a obchodných centier v SR