Hore

Vladimír Troják

Vladimír Troják

Vladimír sa 10 rokov špecializuje na právo duševného vlastníctva, ochranné známky, doménové mená, IT právo a softvérové zmluvy, telekomunikácie, elektronický obchod, cloud computing, reklamu, ochranu spotrebiteľa, zmluvné právo, ako aj ochranu osobných údajov.

Vladimír je členom International Association of Privacy Professionals (IAPP).

Pred príchodom do advokátskej kancelárie MCL pracoval Vladimír 5 rokov v bratislavskej pobočke kancelárie HAVEL & PARTNERS.

Vo voľnom čase sa Vladimír venuje kalistenike a má rád turistiku.

VZDELANIE

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (Mgr., 2010)

Leibniz Universität Hannover (2011)

The University of Edinburgh, Škótsko (2011)

pozicia-akmcl

Pozícia

externý advokát

jazyky-akmcl

Jazyky

slovenský, anglický

email-akmcl

Kontakt

Referencie

Henkel v súvislosti s uplatňovaním práv priemyselného vlastníctva pred colnými orgánmi

TESLA v súvislosti s prípravou licenčných zmlúv na ochranné známky, software a ďalšie produkty

Credo Ventures v súvislosti s investíciou do start-up spoločnosti pôsobiacej v oblasti 3D laserov vrátane konsolidácie práv duševného vlastníctva a komplexnej úpravy práv a povinností spoločníkov

Nadnárodná spoločnosť v súvislosti s regulatórnym poradenstvom na spracovanie osobných údajov podľa GDPR

Eventová spoločnosť v súvislosti s registráciou ochrannej známky a zastupovaní v nekalosúťažnom konaní

Konzultačná spoločnosť v rámci udržateľného rozvoja pri zastupovaní v súdnom spore proti Úradu priemyselného vlastníctva SR v súvislosti s úžitkovými vzormi