Hore

Viviana Štefanská

Viviana Štefanská

Viviana sa venuje obchodnému a korporátnemu právu, pracovnému právu, ľudským právam. Jej špecializáciou je aj sporová agenda a zmluvné vzťahy.

Pred príchodom do MCL Viviana okrem pôsobenia v slovenských a medzinárodných kanceláriách zbierala skúsenosti aj pred Európskym súdom pre ľudské práva a v Centre pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.

V roku 2018 sa zúčastnila MedLaw konferencie, kde mala prednášku s príspevkom „Diagnóza nie je viac ako právo.“

Vo voľnom čase sa Viviana venuje spoznávaniu krás prírody prostredníctvom turistiky a ručným prácam. Rada cestuje a miluje kvalitnú gastronómiu.

VZDELANIE

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (Mgr., 2017)

Moskovský inštitút medzinárodných vzťahov (2016)

Erasmus University Rotterdam (2016)

pozicia-akmcl

Pozícia

advokátka

jazyky-akmcl

Jazyky

slovenský, anglický, slovinský

Referencie

Index Nosluš v súvislosti s akvizíciou časti podniku

GGT v súvislosti s akvizíciou významnej slovenskej siete stánkov

Obchodné spoločnosti vo viacerých pracovnoprávnych sporoch, vrátane antidiskriminačných nárokov na odmeňovanie

Obchodná spoločnosť v spore o ochranu dobrého mena spoločnosti a ochranu podľa tlačového zákona

Stavebná spoločnosť vo viacerých sporoch zo zmlúv na výstavbu realitného komplexu v Bratislave