Hore

Tomáš Čermák

Tomáš Čermák

Tomáš sa venuje obchodnému právu, občianskemu právu a sporovej agende.

Pred príchodom do MCL Tomáš pracoval v slovenských a medzinárodných kanceláriách, kde v oblasti trestného práva zastupoval klientov ako obhajca alebo ako zástupca poškodených pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní.

Vo svojom voľnom čase Tomáš rád spoznáva nové miesta na Slovensku aj v zahraničí, rád trávi čas v prírode alebo športovaním.

VZDELANIE

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (Mgr., 2019)

pozicia-akmcl

Pozícia

koncipient

jazyky-akmcl

Jazyky

slovenský, anglický

email-akmcl

Kontakt