Hore

Róbert Kollarovič

Róbert sa venuje obchodnému a občianskemu právu s prihliadnutím na ochranu spotrebiteľa.

Pred príchodom do MCL Róbert pôsobil 2,5 roka v Národnej banke Slovenska.

Róbert sa vo voľnom čase venuje športu, cestovaniu a učeniu cudzích jazykov.

VZDELANIE

 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta (Mgr., 2019)

pozicia-akmcl

Pozícia

koncipient

jazyky-akmcl

Jazyky

slovenský, anglický, francúzsky, španielsky