Hore

Mário Mališ

Mário sa vo svojej advokátskej praxi venuje najmä sporovej agende a súvisiacim procesným otázkam. Špecializuje sa na zastupovanie klientov v súdnych konaniach a na súdne spory naprieč celým spektrom verejného a súkromného práva s preferenciou zamerania sa na civilné, správne a trestné právo.

Mário má mnoho skúseností s riešením súdnych aj mimosúdnych sporov týkajúcich sa náhrady škody, ako aj súvisiacich s výstavbou a developmentom realitných projektov, stavebnými konaniami a nehnuteľnosťami. Zastupoval aj viacero klientov vo významných konaniach týkajúcich sa náhrady škody spôsobenej štátom pri výkone verejnej moci. Skúsenosť má aj s antidiskriminačnými spormi, či so zastupovaním klientov v trestných konaniach týkajúcich sa závažnej ekonomickej trestnej činnosti.

Mário sa venuje aj publikačnej činnosti. Publikoval viacero článkov súvisiacich s náhradou škody v civilnom práve a s niektorými otázkami týkajúcimi sa civilného procesu, ktoré boli zverejnené v bulletine Slovenskej advokátskej komory ale aj na viacerých významných právnických internetových portáloch.

Pred príchodom do advokátskej kancelárie MCL pracoval vo viacerých popredných lokálnych advokátskych kanceláriách.

Vo voľnom čase sa venuje športu, turistike, cestovaniu a nemalý čas mu zaberá aj riadenie občianskeho združenia zameraného na právnu pomoc deťom s duševnými chorobami.

VZDELANIE

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (Mgr., 2019)

pozicia-akmcl

Pozícia

advokát

jazyky-akmcl

Jazyky

slovenský, anglický

email-akmcl

Kontakt

Referencie

Zastupovanie významného železničného prepravcu v medzinárodnom spore s prevádzkovateľom železničnej dráhy o náhradu škody

Zastupovanie stavebnej spoločnosti v spore týkajúcom sa výstavby futbalového štadióna v Košiciach

Príprava a koncipovanie právnej analýzy k podstatným otázkam súvisiacim s výstavbou modernej nehnuteľnosti pre významnú slovenskú ITspoločnosť

Zastupovanie Ministerstva hospodárstva Slovenskej Republiky v spore o určenie vlastníckeho práva k viacerým nehnuteľnostiam s medzinárodným prvkom

Zastupovanie verejne známej osoby v spore o náhradu škody spôsobenú štátom nezákonným trestným stíhaním a v spore o ochranu osobnosti