Hore

Národná rada SR schválila zákon č. 350/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov (Zákonník práce) a niektoré ďalšie zákony. Schválené zmeny sú účinné od 1.11.2022. Zhrnuli sme pre vás tie najvýznamnejšie